ФИРМА “ ЛИФТИНС ”  Е СЪЗДАДЕНА ПРЕЗ 1999 Г., С ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ДОСТАВКА,МОНТАЖ,ПОДДРЪЖКА,РЕМОНТ,ПРЕУСТРОЙСТВО И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ АСАНСЬОРИ   / ПЪТНИЧЕСКИ, ТОВАРНИ, АВТОМОБИЛНИ, КУХНЕНСКИ, ПАНОРАМНИ /,  ИНВАЛИДНИ ПЛАТФОРМИ  , КАКТО И ЕСКАЛАТОРИ .
ОФЕРТИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Free counters
ФИРМАТА Е С ПОВЕЧЕ ОТ 10 ГОДИНИ ОПИТ, НАД 200  МОНТИРАНИ АСАНСЬОРА  И НАД 50 ЕСКАЛАТОРА В ЦЯЛАТА СТРАНА, НИЕ ЗАЛАГАМЕ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАШАТА РАБОТА КАТО ИЗВЪРШВАМЕ ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪВЕЖДАНЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА И ДЪЛГОСРОЧНАТА ИМ СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА.  ФИРМАТА Е ВПИСАНА В РЕГИСТЪРА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ. ВАЖЕН НАШ ПРИОРИТЕТ Е ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ. В ТАЗИ ВРЪЗКА ФИРМА „ЛИФТИНС” РАЗПОЛАГА СЪС СОБСТВЕНО СКЕЛЕ, КОЕТО ОПТИМИЗИРА И УЛЕСНЯВА ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ПРОЦЕСА НА РАБОТА. ПО ЖЕЛАНИЕ НА ИНВЕСТИТОРА, СЪЩО ТАКА, ПРЕДЛАГАМЕ И ПОДГОТОВКА НА АСАНСЬОРНАТА ШАХТА. НИЕ  РАЗПОЛАГАМЕ С МЛАД И ДИНАМИЧЕН ЕКИП ОТ КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ,  ПРИДОБИЛИ ОПИТ В МОНТАЖА И СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА АСАНСЬОРИ И ЕСКАЛАТОРИ, КОИТО СА ПРЕМИНАЛИ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ЕТАПИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ. ФИРМАТА Е СПЕЦИАЛИЗИРАНА В МОНТАЖА, ПОДДРЪЖКАТА И РЕМОНТИТЕ НА ИСПАНСКИТЕ АСАНСЬОРИ ORONA И MP.
ПАРТНЬОРИ -
Free counters!
????? ???? ? ??????? ?????? ????????? ?? ????? ???? ? ????? ???????.
, , , , , .