АСАНСЬОРИТЕ СА СЛОЖНИ И ОПАСНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА ПРЕВОЗВАТ ХОРА И ТОВАРИ, ВЪВ ВЕРТИКАЛНА ПОСОКА. СЪСТОЯТ СЕ ОТ МЕХАНИЧНА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧАСТ. ПОСРЕДСТВОМ ТИПА НА ЗАДВИЖВАНЕ СЕ ДЕЛЯТ НА ХИДРАВЛИЧНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ. КЪМ МЕХАНИЧНАТА ЧАСТ СПАДАТ ВСИЧКИ ФУНДАМЕНТНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ: ХИДРАВЛИЧНИ АСАНСЬОРИ СЪСТОЯТ СЕ ОТ ХИДРАВЛИЧНА ПОМПА, КОЯТО СЪЗДАВА ОПРЕДЕЛЕНО НАЛЯГАНЕ И ДЕБИТ, И ХИДРАВЛИЧЕН ЦИЛИНДЪР, КОЙТО ПРЕОБРАЗУВА ДАДЕНИТЕ НАЛЯГАНЕ И ДЕБИТ В МЕХАНИЧНА СИЛА, ПОВДИГАЩА АСАНСЬОРНАТА КАБИНА И ТОВАРА В ПОСОКА НАГОРЕ. ПРИ ПОСОКА НАДОЛУ СКОРОСТТА НА АСАНСЬОРА ЗАВИСИ ОТ СИЛАТА, С КОЯТО ТЕЖЕСТТА НА ТОВАРА И ТЕЖЕСТТА НА САМАТА КАБИНА ЗАЕДНО НАТИСКАТ БУТАЛОТО, И ОТ ДИАМЕТЪРА НА МАРКУЧА, ПРЕЗ КОЙТО МАСЛОТО СЕ ВРЪЩА ОТ ЦИЛИНДЪРА КЪМ ПОМПАТА, НО НАЙ-ВЕЧЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ КЛАПАНА НА ХИДРАВЛИЧНИЯ БЛОК, КОЙТО ПРОПУСКА МАСЛОТО ОБРАТНО В СТАНЦИЯТА (КАЗАНА). ЧРЕЗ КЛАПАНЕН БЛОК СЕ РЕГУЛИРА ВСЯКО ЕДНО ДВИЖЕНИЕ НА АСАНСЬОРА - НАГОРЕ ИЛИ НАДОЛУ, СЪЩО КАКТО И ПРЕХОДИТЕ ОТ БЪРЗ НА БАВЕН ХОД И ОКОНЧАТЕЛНОТО СПИРАНЕ. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АСАНСЬОРИ ПОСРЕДСТВОМ ЧЕРВЯЧНА ДВОЙКА (ЗЪБНО КОЛЕЛО И БЕЗКОНЕЧЕН ВИНТ) ВЪРТЯЩАТА СИЛА НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ СЕ ПРЕДАВА НА ФРИКЦИОННАТА ШАЙБА, В КОЯТО СА ПОЛОЖЕНИ СВЪРЗАНИТЕ С КАБИНАТА НОСЕЩИ ВЪЖЕТА. ПРИЛЕЖАЩИТЕ ЧАСТИ НАД ОТВОРИТЕ ЗА ВЪЖЕТАТА КЪМ КАБИНАТА, РЕЛСОВИТЕ ПЪТИЩА В ШАХТАТА, БУФЕРИ, ЗАХВАЩАЩ МЕХАНИЗЪМ, ОГРАНИЧИТЕЛ НА СКОРОСТТА В ПОСОКА НАДОЛУ И НАГОРЕ И ДР. ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЧАСТ СЕ СЪСТОИ ОЩЕ ОТ: ГЛАВНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО, ЕЛ. ВЕРИГИ, КЛЕМИ, КАБЕЛИ И ДР. АСАНСЬОРИТЕ СЕ МОНТИРАТ ПО ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЧЕРТЕЖИ, РАЗЛИЧНИ ЗА ВСЯКА СГРАДА ОТ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.
ЛИФТИНС  ПРЕДЛАГА ПОДДРЪЖКА  НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ АСАНСЬОРИ  /ПЪТНИЧЕСКИ, ТОВАРНИ, АВТОМОБИЛНИ, КУХНЕНСКИ, ПАНОРАМНИ ИНВАЛИДНИ/ В ПЛОВДИВ, ПАЗАРДЖИК, ХИСАР, ПЪРВОМАЙ, АСЕНОВГРАД И РЕГИОНА,НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ.
АСАНСЬОРЪТ  Е СЪРЦЕТО НА СГРАДАТА, АКО РАБОТИ ДОБРЕ, ВСИЧКО ОСТАНАЛО Е БЕЗУПРЕЧНО.