ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА ОБЕКТИ ИЗВЪРШВАМЕ СЛЕДНИТЕ ПРОВЕРКИ 1. Функционалните проверки се извършват на: 1.1. кабинните и етажните бутониери и осветлението в кабината; 1.2. шахтните врати, контактите към тях, заключалките, демпферите, електромагнитните отбивачки; 1.3. подемния механизъм, ограничителя на скоростта, крайния прекъсвач; 1.4. таблото за управление; 1.5. бутона „Стоп“, покривната клапа, предпазния праг; 1.6. хидравличната станция; 1.7. клапанния блок; 1.8. хидравличния цилиндър. 2. Функционалната проверка се извършва, като: 2.1. последователно от всеки етаж от кабината се подават заявки и се следи за правилното им изпълнение; 2.2. за асансьори с полуавтоматични врати се проверява: а) на всяка спирка дали асансьорът тръгва при отворена врата; б) целостта и укрепването на стъклата на шахтните врати; в) правилното функциониране на всеки демпфер; г) взаимодействието между отбивачката и отключващия лост; д) прекъсва ли електрическата верига на вратата при движение на кабината надолу и при натискане с ръка на вратата в зоната на заключалката; е) действието на покривната клапа и предпазния праг; 2.3. за асансьори с автоматични врати се проверява: а) действието на задвижващия механизъм на автоматичната врата; б) действието на фотоклетката; в) действието на контакта, който отваря отново вратата, когато срещне препятствие; г) действието на бутон „Врата“; д) взаимодействието между отбивачката на кабинната врата и заключващия механизъм на шахтната врата; е) неизправности на електрическата верига на контакта при опит за отваряне на шахтните врати; 2.4. при асансьори, предназначени само за товари, се проверява: а) отварят ли се крилата на вратите без задръжки или триене в пода; б) действието на заключващата клапа и устройствата за задържане на крилата при затворено положение; в) целостта и укрепването на стъклата на шахтните врати; 2.5. когато кабината е между етажите, се проверява изправното действие на бутон „Стоп“; 2.6. в машинното помещение на електрическите асансьори се проверява: а) наличието на несвойствен шум в подемния механизъм; б) наличието на теч на масло от подемния механизъм; в) нивото на маслото в редуктора; г) разхлабени разглобяеми съединения на подемния механизъм; д) визуална проверка за скъсани нишки на носещото въже по цялата му дължина; е) проверка на каналите на фрикционната шайба за видимо износване; ж) работата на ограничителя на скоростта при нормална скорост; з) изправното действие на крайните прекъсвачи; 2.7. за хидравличните асансьори се проверява: а) нивото на масло в хидравличната станция; б) наличието на теч на масло в клапанния блок; в) изправността на съединенията на клапанния блок с маркучите; г) наличието на теч на масло от цилиндъра и съединенията на маркучите; д) изправността на водачите на ролковия блок и буталото; 2.8. проверява се изправното действие на всяка етажна бутониера; 2.9. визуално се проверява командното табло.“
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
L i ft ns            , , , ,    0878/577000