КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА ЗА АСАНСЬОРИ
С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА И ИКОНОМИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, “ЛИФТИНС” РАБОТИ С ВОДЕЩИ ФИРМИ В СФЕРАТА НА КОНТРОЛ ЗА ДОСТЪП, КАТО ПРЕДЛАГАМЕ РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ВИСОКОЕФЕКТИВНИ УСТРОЙСТВА НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ!
ОФЕРТИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
ОФЕРТА ОТ СРЕДЕН КЛАС ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО АСАНСЬОРА В КАБИНАТА И: Режим ”кредит” - на всeки идентификатор (чип карта) предварително се задават брой възможни използвания: Режим ”статистика” - отчита се броя използвания за всеки идентификатор: Възможност за управление на достъпа до асансьора от осем различни групи потребители Възможност за изключване на отделни потребители (карти)
ЛИФТИНС  ЕООД ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ УСЛУГИ ЗА АСАНСЬОРИ: МОНТАЖ, РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО, ПОДДРЪЖКА  НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ АСАНСЬОРИ  /ПЪТНИЧЕСКИ, ТОВАРНИ, АВТОМОБИЛНИ, КУХНЕНСКИ, ПАНОРАМНИ/, ЕСКАЛАТОРИ, ТОВАРНИ И ИНВАЛИДНИ ПЛАТФОРМИ  В ПЛОВДИВ, ПАЗАРДЖИК, ХИСАР, ПЪРВОМАЙ, АСЕНОВГРАД И РЕГИОНА,НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ. ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ ДО 2 ЧАСА, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАЯВКАТА,БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ БРОЯ НА СПЕШНИТЕ ПОВИКВАНИЯ, АВАРИЙНО ИЗВАЖДАНЕ НА ЗАКЪСАЛИ ХОРА,ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗО, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ  1 ЧАС СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАЯВКАТА. ГАРАНЦИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕВЕНТУАЛЕН РЕМОНТ       НА ВЛОЖЕНИЯ ТРУД, ЕДНА ГОДИНА НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ, МИНИМУМ ЕДНА ГОДИНА ИЛИ СПОРЕД ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛ. ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОВЕРКИ НА УРЕДБИТЕ, СЪГЛАСНО НОРМАТИВИТЕ ЗА АСАНСЬОРИТЕ,”НАРЕДБАТА ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИТЕ” И ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛ.   ПОДМЯНА НА ОБЛИЦОВКАТА НА КАБИНАТА ОТ ПДЧ, В ИЗБРАНА ОТ КЛИЕНТА ЦВЕТОВА ГАМА. МОНТАЖ НА УСТРОЙСТВА  ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА ЗА АСАНСЬОРИ В КАБИНАТА И НА ЕТАЖИТЕ КАРТИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА                ПОДМЯНА НА ЕТАЖНИТЕ И КАБИННИТЕ БУТОНИЕРИ ПОДМЯНА НА СВЕТЛИННИТЕ ПОКАЗВАНИЯ ОСИГУРЯВА ГАРАНЦИОНЕН И ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ДОСТАВЕНИТЕ И МОНТИРАНИ  АСАНСЬОРИ. КОНСУЛТИРА СВОИТЕ КЛИЕНТИ ПРИ ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩИЯ АСАНСЬОР, МАТЕРИАЛИ, УПРАВЛЕНИЕ. СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА ФИРМАТА ОКАЗВАТ СЪДЕЙСТВИЕ И ПОДКРЕПА ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ. ПОДДРЪЖКАТА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА Е СЪОБРАЗЕНА С ДЕЙСТВАЩАТА НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИТЕ
GSM СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И БЕЗЖИЧНА  АВАРИЙНА КОМУНИКАЦИЯ- двустранна връзка
GSM  СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ Е БЕЗЖИЧНА СИСТЕМА ЗА АВАРИЙНА КОМУНИКАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ ОТ КАБИНАТА  ДО ЦЕНТЪРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, СЕРВИЗ, ПЕРСОНАЛ ПО СИГУРНОСТТА И Т.Н. ПРЕЗ GSM МРЕЖА. УСТРОЙСТВОТО РАБОТИ ПЕРФЕКТНО С ВСЕКИ ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ НА ПАЗАРА. GSM  ГЛАСОВАТА  СИСТЕМА ЗА АВАРИЙНО ПОВИКВАНЕ СЕ ПРИЛАГА, ТЪЙ КАТО РАЗХОДИТЕ ЗА РАЗГОВОРИ ПО GSM СА ПО- ЕВТИНИ ОТКОЛКОТО СТАЦИОНАРЕН ТЕЛЕФОН,ЗАПЛАЩА СЕ САМО МЕСЕЧНА ФИКСИРАНА ТАКСА БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ. ТАЗИ СИСТЕМА СЪЩО ТАКА СЕ ПРИЛАГА ВЪВ ВСЯКА СГРАДА, КЪДЕТО НЯМА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО ДА СЛЕДИ СЪСТОЯНИЕТО НААСАНСЬОРА ПОСТОЯННО. ТОВА Е ИДЕАЛНОТО РЕШЕНИЕ ЗА КОМПАНИИ, КОИТО ИМАТ ПО-ГОЛЯМ БРОЙ НА АСАНСЬОРИ - ВСИЧКО, ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЯТ, Е ЕДИН ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР (НАПРИМЕР МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН), НА КОЙТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ СЪОБЩЕНИЯ И ГЛАСОВИ ВРЪЗКИ.
СПОРЕД ПОСТАНОВЛЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ Чл. 39. След 31 декември 2015 г. ползвателите на асансьори, които нямат аварийно алармено устройство, трябва да осигурят асансьора да има аварийно алармено устройство съгласно т. 5.14.3 от БДС ЕN 81-80: 2003, което да позволява двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл. 9, ал.1, т.5. Когато служителите на ГД "ИДТН" установят експлоатация на асансьори, за които не е изпълнено изискване на чл. 38 - 40, те разпореждатспирането на експлоатацията на асансьорите.“
L i ft ns
Чл. 38. Ползвателите на асансьори, на които няма монтирано устройство за контрол на товара и площта на пода на кабината е над определената по т. 8.2 на БДС EN 81-1:1998+А3 (за електрически асансьори) или т.8.2 на БДС EN 81-2:1998+А3 (за хидравлични асансьори), трябва да осигурят след 30 юни 2013 г. асансьорите да имат устройство за контрол на товара или: 1. врата, която да ограничи площта на пода на кабината, която се използва отпътниците, до площта, определена в т. 8.2 на БДС EN 81-1:1998+А3, респективно т.8.2 на БДС EN 81-2:1998+А3; и: 2. електрическо предпазно устройство, което да предотврати движението на кабината на асансьора, ако вратата по т. 1 не е затворена; и: 3. устройство, което да позволява движението на кабината, когато вратата по т. 1 е отворена и което се задейства със специално приспособление от инструктирани съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 лица. Когато служителите на ГД "ИДТН" установят експлоатация на асансьори, за които не е изпълнено изискване на чл. 38 - 40, те разпореждатспирането на експлоатацията на асансьорите.“
УСТРОЙСТВА ЗА КОНТРОЛ НА ТОВАРА В КАБИНАТА НА АСАНСЬОРА- ТЕГЛОВНИ КЛЕТКИ
СПОРЕД ПОСТАНОВЛЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ
НИСКОБЮДЖЕТНА ОФЕРТА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО АСАНСЬОРА В КАБИНАТА