СТРАНИЦА  НА ЗАБРАВЕНИТЕ СНИМКИ НА ИЗОСТАВЕНИ АСАНСЬОРИ, НЕРАБОТЕЩИ ОТ ГОДИНИ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО, НА КОИТО Е ПОЧТИ НЕВЪЗМОЖНО.
, , , , , .