, , , ,    0878/577000
СТРАНИЦА  НА ЗАБРАВЕНИТЕ
СНИМКИ НА ИЗОСТАВЕНИ АСАНСЬОРИ, НЕРАБОТЕЩИ ОТ ГОДИНИ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО, НА КОИТО Е ПОЧТИ НЕВЪЗМОЖНО.